látogató számláló

Adatkezelési tájékoztató

Általános rész

Adatkezelő
Az adatokat a BI Consulting Kft. (levelezési címe: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128., e-mail címe: info@biconsulting.hu) kezeli.

A konferencia szervezéséhez kapcsolódó adatkezelés

Kezelt adatok köre
A konferencia résztvevőinek és kapcsolattartóinak a konferenciára történő jelentkezés során megadott adatai (név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám).

Adatkezelés célja
A konferencián történő részvétellel kapcsolatos tájékoztatás és adminisztráció.

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja szerződéses kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés időtartama
A konferencia teljes lezárásáig, ideértve az utólagos értékeléseket és egyéb lezárási tevékenységeket.

Adatok megosztása támogatókkal
A résztvevők kapcsolati adatait (név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám) a Szervezők a konferencia támogatóival megoszthatják, amennyiben a résztvevő

  • ehhez a regisztráció során hozzájárult,
  • vagy részt vesz a konferencia keretein belül rendezett, a Szervező és/ vagy a konferencia támogatói által kezdeményezett, illetve bonyolított játékok valamelyikén.

A Workshop nap szervezéséhez kapcsolódó adatkezelés

Kezelt adatok köre
A workshopok résztvevőinek és kapcsolattartóinak a Workshop napra történő jelentkezés során megadott adatai (név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám), valamint a workshop-résztvevők hatósági adatszolgáltatáshoz szükséges egyéb személyes adatai (neve, anyja neve, születési helye és ideje, iskolai végzettsége).

Adatkezelés célja
A Workshop napon történő részvétellel kapcsolatos tájékoztatás és adminisztráció, valamint adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja szerződéses kötelezettség teljesítése, az adatszolgáltatás törvényi előírás alapján történik.

Adatkezelés időtartama
A felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig.

Adatok megosztása támogatókkal
A résztvevők kapcsolati adatait (név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám) a Szervezők a konferencia szponzoraival megoszthatják, amennyiben a résztvevő ehhez a regisztráció során hozzájárult.

Hatósági adatszolgáltatás
A workshopokra vonatkozóan a felnőttképzési törvény a Szervező számára hatósági adatszolgáltatási kötelezettséget írhat elő. Ebben az esetben a Szervező köteles a workshop-résztvevők személyes adatait (neve, anyja neve, születési helye és ideje, iskolai végzettsége) és e-mail címét továbbítani a hivatalos szervek felé.

A konferencia nyílt eseményeihez kapcsolódó adatkezelés

Kezelt adatok köre
A nyílt események résztvevőinek a nyílt eseményekre történő jelentkezés során megadott adatai (név, cégnév, beosztás, e-mail cím, érdeklődési körök).

Adatkezelés célja
Az eseményen történő részvétellel kapcsolatos tájékoztatás és adminisztráció.

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja szerződéses kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés időtartama
A konferencia nyílt eseményeinek teljes lezárásáig, ideértve az utólagos értékeléseket és egyéb lezárási tevékenységeket.

Adatok megosztása támogatókkal
A résztvevők kapcsolati adatait (név, cégnév, beosztás, e-mail cím, érdeklődési körök) a Szervezők a konferencia támogatóival és/ vagy toborzó partnereivel megoszthatják, amennyiben a résztvevő

  • ehhez a regisztráció során hozzájárult,
  • vagy részt vesz a konferencia nyílt eseményeinek keretein belül rendezett, a Szervező és/ vagy a konferencia támogatói, kiállítói által kezdeményezett, illetve bonyolított nyereményjátékon.

Hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre
A hírlevélre jelentkezés során megadott adatok (név, cégnév, e-mail cím).

Adatkezelés célja
Tájékoztatás jövőbeli konferenciákról, hasonló rendezvényekről, képzési eseményekről és álláslehetőségekről.

Adatkezelés jogalapja
A felhasználó hozzájárulása, melyet a feliratkozással ad meg és bármikor visszavonhat.

Adatkezelés időtartama
A hozzájárulás visszavonásáig, mely történhet a kiküldött levelekben található leiratkozás link használatával vagy az Adatkezelő elérhetőségére küldött e-mail segítségével.

Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre
A nyereményjáték regisztráció során megadott adatok (név, cégnév, beosztás, e-mail cím).

Adatkezelés célja
Részvétel a nyereményjáték sorsolásában és tájékoztatás az eredményekről.

Adatkezelés jogalapja
Szerződéses, mely a nyereményjátékban történő részvétellel jön létre.

Adatkezelés időtartama
A hozzájárulás visszavonásáig, mely történhet a kiküldött levelekben található leiratkozás link használatával vagy az Adatkezelő elérhetőségére küldött e-mail segítségével.

Adatok megosztása támogatókkal
A nyereményjátékban résztvevők kapcsolati adatait (név, cégnév, beosztás, e-mail cím) a Szervezők a konferencia szponzoraival megosztják, megoszthatják.

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

Hozzáféréshez való jog
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje ennek részleteit.

A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

A törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül visszavonhatja az adatok kezelésére korábban adott hozzájárulását, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.